LINN PEDERSEN

11. 12. 2012

Linn Pedersen (*1982, Norsko) se věnuje širokému spektru uměleckých forem; pra- cuje s fotografií, koláží a sochou, stejně jako s videem a filmem. Její tvorba v sobě obsahuje něco z dětské nelogičnosti a kreativity, odmítá vidět svět v jeho nudné struktuře. Její fotografie pracují s dokumentárními aspekty tohoto média, ale obsahují i poetické elementy. Zachycují kontrastní motivy, jako jsou materiální konzumní společnost, krajina, architektura. Fotografie Linn Pedersen, ve stejné míře expresivní jako introvertní, často vznikají během blouznivých toulek přírodou.

Název výstavy odkazuje k dílu Bruce Naumana Flour Arrangements (1967). Nauman každý den po celý měsíc formoval na podlaze svého ateliéru různé kompozice z mouky, které následně fotografoval. V závislosti na této metodě aranžovala Pedersen shluky převážně vysušené hlíny, které posprejovala živými, zářivými barvami. V průběhu posledních šesti měsíců je kontinuálně nově seskupovala a v detailu fotografovala.

Jednotlivá díla, ale i výstavní celek se snaží postihnout kontrast mezi divokostí přírody a rafinovaností lidské civilizace. Výstava kombinovala 15 černobílých a 15 barevných fotografií se sochařský mi instalacemi, které pomocí zavěšených lan výstavní prostor dynamicky propojily a rozbily jinak poměrně uměřenou instalaci samotných fotografií. Toto narušení harmonické konstelace bychom mohli v kontextu autorčina díla interpretovat jako směřování ke střetu přírodního a uměle vytvořeného prostředí.

Sochařské instalace z organických hrudek jílu vzbuzují v divákovi pochybnosti nad jejich původem. Tento pocit není vyhrocený, můžeme je chápat jako objekty odkazující k přírodě – symbolizující organickou masu. Tentýž druh skulptur se objevuje také v jejích „skulpturálních“ fotografiích, ve kterých se k sobě navzájem vztahují rozdílné motivy a materiály. Mikroskopický pohled otevírá nové prostory, které upomínají na pestré měsíční krajiny nebo aranžované květiny. Každý abstraktní shluk konfrontuje umělkyně s konkrétní „figurativně cítěnou“ prací. Rámovány impozantními krajinými scenériemi působí předměty jako totemy nebo věci, které obklopuje rituální aura.

 

LINN PEDERSEN, pohled do instalace výstavy Floor Arrangements, Künstlerhaus Bethanien, Berlín 2012, foto: David Brandt

 

Barbora Ropková

Find more stories

Home