KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE

11. 12. 2012

Hra Kameň, papier, nožnice sa využíva na riešenie sporov. Najstaršia zmienka o nej sa datuje do obdobia čínskej dynastie Han (206 p. n. l. – 220 n. l.). Odtiaľ sa hra rozšírila do Japonska a v priebehu rokov bola preložená, premenovaná a v 20. storočí spopularizovaná od Ríma po Londýn.

Kurátori výstavy s identickým názvom usporiadanej v galérii Leila Heller v New Yorku, Sam Bardaouil a Till Fellrath, pôsobiaci v New Yorku a Mníchove, zostavili skupinu umelcov, ktorých tvorba má vzdialenú spojitosť s materiálmi prítomnými v hre. Niekoľkí umelci predstavujú kameň, tvorba iných symbolizuje papier a nožnice. Kurátori sa sústredili na spojenie mladších autorov s už etablovanými menami ako Louise Nevelson, Jackson Pollock či Louise Bourgeois. Výsledkom je fúzia zámerne vyselektovaných, avšak niekedy zdanlivo náhodných prác, ktoré však prekvapivo v celkovom vyznení nepôsobia rušivo.

Celou výstavou sa okrem formálnej prítomnosti „kameňa, papiera a nožníc“ vinie významová vrstva reflektujúca stratu a premenu. Táto línia je obzvlášť prítomná v prácach Roba Cartera. Jeho digitálne C-printy z roku 2009 prostredníctvom fyzicky vyrezaných prvkov koláže, ako aj digitálnej manipulácie ponúkajú reinterpretáciu architektonického priestoru. Skulptúry Kaspera Sonneho ukrývajú jednotlivé prvky a nanovo definujú to, o čom väčšina ľudí premýšľa ako o umení. S týmto prístupom sa stretávame predovšetkým v diele History is Optional (Black Box, 2003–2009), v ktorom umelec zabalil svoje staršie maľby do čiernych, obraz pripomínajúcich škatúľ, čím diela ukryl a potlačil ich pôvodnú funkciu.

Sam Bardaouil a Till Fellrath spojili umelcov, ktorých diela by inak nikdy neboli spolu predstavené. Zámerom výstavy Kameň, papier, nožnice nie je predstaviť len samotný proces a materiál, ale takisto existujúce psychologické vzťahy. Výstava je zhlukom ľudskej prítomnosti a zreteľnej umeleckej snahy eliminovať fyzické pozostatky dotyku a zobrazenia v prospech náhodných okolností.

 

KASPER SONNE, Nine Letter Words (Rubiks cube revisited), 2007, PVC vinyl, tlač, umelcom zošívaná textilná taška, kocka, 6 × 6 × 6 cm, taška 25 × 16 cm. S láskavým povolením Charles Bank, New York.

 

Katy Diamond Hamer

Find more stories

Home